top of page

ПРО ЦЕНТР

          Київський центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту (КЦПП) був створений в квітні 2000 року з метою проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб командного та рядового складу, працюючих на українських та іноземних морських і річкових суднах. В КЦПП також організовани курси судоводіїв маломірних суден. На ціх курсах проводиться підготовка водіїв катерів, моторних човнів, гідроциклів.

          Сьогодні, для забезпечення якісної підготовки слухачів, КЦПП має спеціальні навчальні класи з наочними посібниками і навчальними плакатами, класи з сучасними комп'ютерними тренажерами, а також навчально-тренажерне судно для практичної підготовки слухачів з відповідних курсів. Програми навчальних курсів розроблені на підставі рекомендацій типових модельних курсів IMO і міжнародних стандартів.

          Для забезпечення якості підготовки в КЦПП впроваджена система управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 та ІSO 9001:2015 і сертифікована Регістром судноплавстваУкраїни і Бюро Верітас Сертифікейшн Україна.

круизное судно
Грузовое судно

Політикою КЦПП в області якості є:

- досягнення та підтримка відповідності навчання вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року з поправками (Конвенція ПДНВ);
- вдосконалення підготовки морських фахівців з метою забезпечення їх високої конкурентоспроможності при прийнятті на роботу і подальшому просуванні по службі;
- вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації викладацького складу;
- розширення зв'язків з судновласниками і крюїнговими компаніями з метою підвищення якості підготовки слухачів.

круизное судно
Грузовое судно

Метою КЦПП в системі якості є:

- навчання та підготовка висококваліфікованих фахівців водного транспорту на базі створення та вдосконалення високоякісних, що відповідають новітнім національним і міжнародним вимогам навчальних програм;
- здійснення навчання, підвищення кваліфікації морських фахівців на підставі стандартів, встановлених Конвенцією ПДНВ, а також інших міжнародних і національних Конвенцій, Кодексів, законів і стандартів.

Зобов'язанням КЦПП в системі якості є те, що моряки, які пройшли навчання, повинні придбати не тільки якісні теоретичні знання, а й завдяки тренажерному навчанню - практичні навички та вміння кваліфіковано і оперативно виконувати свої обов'язки на борту судна в різних ситуаціях.

Підготовка судноводіїв маломірних суден і моряків в КЦПП забезпечується висококваліфікованими, досвідченими інструкторами - викладачами, які регулярно беруть участь у міжнародних конференціях, тренінгах та семінарах. Рівень кваліфікації наших інструкторів - викладачів відповідає нормативним ліцензійним вимогам і підтверджується відповідними дипломами і сертифікатами.

Підготовка фахівців в нашому центрі проводиться відповідно до вимог ПДНВ. Це підтверджується отриманими центром ліцензіями.

Якість роботи нашого центру відзначена почесними знаками та дипломами.

Порядок оформлення навчання в КЦПП і отримання прав на човен, катер, гідроцикл приведено тут.

Грузовое судно в порту
bottom of page