top of page

Тренажер вантажобаластових та технологічних операцій на танкерах

Тренажер призначений для навчання та практичної підготовки персоналу танкерів функціям управління вантажними та технологічними операціями відповідно до вимог STCW-95, MARPOL 73/78 та інших міжнародних правил та конвенцій, включаючи:

- вивчення пристрою танкера, складу його технічних засобів та систем.

- навчання управлінню системами та агрегатами;

- вивчення системи моніторингу параметрів;

- вивчення системи сигналізації та реєстрації параметрів:

- навчання правильному виконанню технологічних операцій в нормальній та аварійній ситуації.

Тренування проведення стандартних операцій в нормальних умовах включає:

1. Планування операцій: складання Вантажного плану та технологічної карти операцій.

2. Розрахунок кінцевого та проміжних станів завантаження судна з використанням програми Load Calculator.

3. Проведення перевірок (checklists) при підготовці до вантажних та допоміжних операцій.

4. Проведення вантажних операцій.

5. Проведення баластних операцій.

6. Зачистка танків.

7. Миття танків сирою нафтою та водою.

8. Вентиляцію, інвертування та дегазацію танків.

9. Очищення та відкачування забруднених нафтою вод.

Підготовка з оптимального управління системами танкера та діям у позаштатних ситуаціях включає:

1. Оптимізацію складу та послідовності операцій з метою економії часу.

2. Виявлення несправностей та неполадок.

3. Проведення операцій при виході з ладу окремих механізмів та елементів систем.

4. Тренування дій в аварійних ситуаціях (перелив вантажу, розрив трубопроводу та ін.).

bottom of page